Yararlı bilgiler

ADR


Yanıcı Maddeler / Sınıf 1: Patlatıcılar


Alt Sınıf 1.1
Alt Sınıf 1.1
Yüksek patlama riski olan patlayıcılar. Yüksek patlama riski tüm yükü aynı anda etkiler.
Alt Sınıf 1.2
Alt Sınıf 1.2
Direkt değil de bağlantılı yoldan patlama riskiyle (saçılma, dağılma vs ) etkili maddelerdir. Yüksek patlama riski içermezler.
Alt Sınıf 1.3
Alt Sınıf 1.3
Daha çok yangın riski olan maddelerdir. Yüksek yada bağlantılı patlama riskleri düşüktür.
Alt Sınıf 1.4
Alt Sınıf 1.4
Patlama riski düşük maddelerdir. Patlama riski daha çok içerisinde bulundukları paketle sınırlıdır. Dış bir yangın tehtidinde paket içindeki maddeler patlama riski içermez
Alt Sınıf 1.5
Alt Sınıf 1.5
Dış etkilerden bağımsız patlayıcılar. Bu grupdaki maddeler yüksek patlama riskine sahip olsalar da normal taşıma koşullarında herhangi bir şekilde etkilenip patlamaları riski çok düşüktür
Alt Sınıf 1.6
Alt Sınıf 1.6
Aşırı derecede duyarsız maddelerdir, yüksek patlama riskleri bulunmamaktadır. Bu sınıfta patlamayı tetikleyici maddeler bulunmaktaıdr. Bunların kazayla patlama riski bulunmamaktadır.

Sınıf 2: Gazlar


Alt Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar
Alt Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar
454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddeler. Bu maddelerin basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C (68°F) veya altıdır.
Alt Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar
Alt Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar
1. 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta ve hava karışımları %13 altında parlayıcıdırlar.
2. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava karışımında ve 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta yanıcıdırlar.
Alt Sınıf 2.2 Yanıcı Olmayan, Zehirli Olmayan Gazlar
Alt Sınıf 2.2 Yanıcı Olmayan, Zehirli Olmayan Gazlar
Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırlmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar, bir çözelti inide bulunan sıkıştırlmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır.
Alt Sınıf 2.2 Oksijen Gazı
Alt Sınıf 2.2 Oksijen Gazı
Bu işaret 2.2 sınfıı için isteğe bağlı bir etikettir. Gaz veya sıvı halde oksijen için kullanılır. Oksijen kendi halıinde yanıcı değildir yanlız ortamda yanma olması için bulunması gerkir. Yüksek oksijen konsantrasyonları patlama riskini ve göcünü arttırır.
Alt Sınıf 2.3 Zehirli Gazlar
Alt Sınıf 2.2 Oksijen Gazı
Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında kaynama noktaları 20°C veya altı olan)
1. İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan
2. İnsan sağlığına zararları kesin olarak kanıtlanmış olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan maddelerdir.

Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar


Yanıcı Sıvı
Yanıcı Sıvı
Yanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.

Sınıf 4.1: Yanıcı Katılar veya Diğer Maddeler


Yanıcı Katılar veya Diğer Maddeler
Yanıcı Katılar veya Diğer Maddeler
Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir.

Termal olarak dengesiz olan, hava katılımı olmadan güçlü ekzotermik tepkimeye giren ve kendinden tutuşabilen maddeler de bu kategoridedirler.

Olduğu haliyle yanıcı olan katılar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler ve yanma hızları saniyede 2.2 mm (0.087 inch)den hada fazladır. Tutuşabilen ve tamamı 10 dakika veya altı bir zamanda tepkimeye giren metal tozları da bu sınıfa dahildir.

Sınıf 4.2: Yanıcı Katılar

Yanıcı Katılar
Yanıcı Katılar
Kendiliğinden alev alan maddeler piroforik meddelerdir. Bunlar, hava ile temasın beşinci dakikasında ateş alan yada hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ısınan maddelerdir.

Sınıf 4.3: Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler

Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler
Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler
Islandığında Tehlikeli Maddeler olarak da adlandırılan bu maddeler suyla temas halinde yanıcı yada zehirli maddeler çıkaran maddelerdir. Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır.

Sınıf 5.1 Oksijen salgılayarak yanma riskini arttıran maddeler

Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler
Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler
Islandığında Tehlikeli Maddeler olarak da adlandırılan bu maddeler suyla temas halinde yanıcı yada zehirli maddeler çıkaran maddelerdir. Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır.

Sınıf 5.2: Organik peroksitler

Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler
Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler
Organik peroksıtler (Sınıf 5.2) O-O halınde oksıjen bulunduran madelerdir. Bunlar hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler, sudaki bir yada daha fazla hidrojen atomunun organik radikallerle yer degiştirmesi yoluyla üretilirler.

Sınıf 6.1: Toksik Maddeler

Toksik, zehirli maddeler
Toksik, zehirli maddeler
Taşıma sırasında insanlara zarar verebileceği bilinen maddeler toksik maddeler olarak sınıflarndırlırlar. Ayrica hayvanlar üzerinde yapılan teslerde de zehirli olduğu belirlenen maddeler insanlar için de tehliklei sayılıp bu kategoriye dahil edilirler.

Sınıf 6.2: Bulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler

Bulaşıcı hastalık taşıyan patojen bulundurduğu bilinen yada şüphelenilen maddeler
Bulaşıcı hastalık taşıyan patojen bulundurduğu bilinen yada şüphelenilen maddeler
Bulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler bir patojen taşıdığı bilinen yada şüphelenilen maddelerdir.Patojenler hayvan yada insalarda hastalığa yol açan mikro organizmalar (bakteri, virüsler, mantarlar vs.) yada diğer etkenlerdir.

Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler

Radyoaktifler
Radyoaktifler
Sarı RADYOAKTİF III (LSA-III) etiketini taşıyan maddeler. Bazı rodyoaktif maddelerde bu etiket kullanılmasa da radyoaktiviteyi gösterir afiş bulundurmaları gerekir

Sınıf 8: Aşındırıcılar

Aşındırıcılar
Aşındırıcılar
Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde aşındırıcı, kalınlık azaltıcı etkisi olan maddelerdir. Çelik ve alüminyum üzeriden aşındırıcı etkisi olan maddeler de bu sınıfa girerler.

Sınıf 9: Çeşitli Tehlikeli Maddeler

Aşındırıcılar
Aşındırıcılar
Taşıma sırasında tehlike arzeden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan maddeler bu sınıfa girer. Bu sınıfta aiağıdaki maddeler yer alır:

1. Anestezik yada diğer tür zararlı maddeler. Bunlar uçuş ekibi yada gemi personelinde görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede rahatsızlık yaratabilecek maddeler.

2. Sıcaklık derecesi arttırılmış maddeler, zararlı maddeler, insane sağlığına zararlı artıklar veya denizi kirletme riski olan maddeler.
Close

Volume Hesapla

Taşımacılık sektöründe, taşınan yükün ağırlığı ile birlikte hacmi de oldukça önemlidir.
Bu yüzden taşıma şekline göre metreküp cinsinden minimum ağırlıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Taşıma Şekli Baz Minimum Ağırlık
Havayolu 1 m3 167 kg
TIR ve Uçak 1 m3 167 kg
Karayolu 1 m3 333 kg
Denizyolu 1 m3 1000 kg
Kargonuzun volume ağırlığını hesaplayabilmek için aşağıdaki tabloyu kullanınız.
Lütfen kap adedini ve kap ölçülerini santimetre cinsinden giriniz.
(*) Yıldız işaretli alanların doldurulması mecburidir.
VOLUME HESAPLAMA TABLOSU
Volume Detay Girişi Hacim (m3) Volume Ağırlık
* Kap Adedi * Genişlik * Uzunluk * Yükseklik Havayolu Karayolu Denizyolu
Perre

Mesafe Hesapla

Başlangıç ve Bitiş alanlarını yazıp, "Mesafeyi Hesapla" butonuna tıklayarak, iki nokta arasındaki mesefenin kilometre ve yaklaşık zamanını görebilirsiniz.

Başlangıç Yeri :
Varış Yeri :

Close Window

İHRACATÇI GÜVENLİK BEYAN FORMU

Formda ki tüm alanların doldurulması zorunludur!
Formu Düzenleyen
:
Firma Adı
:
Adresi
:
Kap Adedi
:
Ağırlık
:
Mal Cinsi
:
Sevkeden Firma Adı
:
Konşimento No
:
Şöförün Adı Soyadı
:
Varış Yeri (şehir)
:
Şöförün Kimlik No
:
Uçuş Sefer No
:
Araç Plaka No
:
İhr. Beyannamesi
:
Sevk Teslim Tarihi
:
Transit Beyanname
:

İşbu formu düzenleyen mallarımızın güvenli ve düzenli bir ortamda imal edildiğini, paketlendiğini ve kontrol edilerek şirketimizin yetkili elemanları tarafından havalimanına götürülmek üzere yüklendiğini, yukarıda sözü geçen mallarımızın ihracat faturalarındaki beyanımızla aynı olduğunu ve bu malları güvenlik nedeni ile muayene edilebileceğini ve ayrıca mallarımızın 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 93. Maddesinin g bendi gereğince silah, cephane, her nevi harp malzemesi, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde ile can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli, her nevi katı, sıvı ve gaz halindeki madde/maddeler içermediğini kabul eder, çıktığı taktirde ise bu madde ile ilgili cezaları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi
:
Firma Telefonu
:
Email Adres
:
Adı,Soyadı, Görevi
:
Düzenlenen Tarih
:
Kaşe İmza